tin tức bóng đá quốc tế,bóng đá trực tuyến miễn phí

vị trí của bạn:tin tức bóng đá quốc tế,bóng đá trực tuyến miễn phí > trung tâm tin tức > Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chủ yếu tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn
Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chủ yếu tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn
ngày phát hành:2023-09-18 13:44    Số lần nhấp:148

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2023 có 124.684 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 57,6%). Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 71.833 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 34.478 doanh nghiệp (chiếm 48,0%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 63.736 doanh nghiệp (chiếm 88,7%, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chủ yếu tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm chủ yếu là tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 41.064 doanh nghiệp, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 36.024 doanh nghiệp (chiếm 87,7%, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp giải thể là 11.787 doanh nghiệp, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 4/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 8.113 doanh nghiệp (chiếm 68,trung tâm tin tức8%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.117 doanh nghiệp (chiếm 85,8%, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong tháng 8/2023, cả nước có 11.769 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, 5.178 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2022; 5.216 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2022; 1.375 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm ghi nhận mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, đạt 103.658 doanh nghiệp, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 doanh nghiệp)./.